Podstawy ekranu notowań na Forex infografika

Podstawy ekranu notowan na Forex

Podstawy ekranu notowań na Forex

Waluta Bazowa – Walutę Bazową zawsze wymienia się jako pierwszą i przypisuje się jej wartość równą 1– Za każdą jednostkę tej waluty można KUPIĆ X waluty notowanej

Waluta Notowana – Waluta Notowana jest zawsze podawana jako druga – potrzebujesz X Waluty Notowanej aby KUPIĆ jedną jednostkę waluty bazowej

Para walutowa – Wszystkie transakcje na rynku FOREX dokonuje się w Parach Walutowych, na które zawsze składa się Waluta Bazowa i Waluta Notowana

Notowanie / Stawka – Zawiera dwie ceny/kursy– Najwyższą cenę KUPNA i najniższą cenę SPRZEDAŻY

Bid (SELL) – Kurs Bid jest najwyższą ceną za jaką możesz sprzedać daną parę Walutową i jest ona zawsze oczywiście niższa niż najlepsza cena po jakiej możesz daną Parę Walutową kupić (ASK)

Ask (BUY) – Kurs Ask jest najlepszą ceną po jakiej możesz kupić daną parę walutową i jest ona oczywiście zawsze wyższa niż najlepsza cena po jakiej możesz daną walutę sprzedać (BID)

Spread – Jest to różnica między KURSEM KUPNA, a KURSEM SPRZEDAŻY

Ze względu na spread, dokonanie transakcji wiąże się z natychmiastową stratą. Dzieje się tak ponieważ cena, po której możesz KUPIĆ (ASK-BUY) daną walutę jest zawsze wyższa niż cena, po której możesz ją SPRZEDAĆ (BID-SELL) i na odwrót.

Uwaga!

W polskim nazewnictwie kursy przyjmują odwrotne nazwy, gdyż są podawane z punktu widzenia rynku (za ile rynek od nas kupi/nam sprzeda walutę), a nie jak w angielskim z punktu widzenia tradera (za ile trader kupi/ sprzeda na rynku walutę).

BUY = kurs sprzedaży
SELL = kursu kupna

Zakręciliście się? Spokojnie wystarczy, że zapamiętacie, że zawsze w chwili otwierania pozycji kurs jest dla was niekorzystny, bo inaczej wszyscy żylibyśmy jak szejkowie.

You must be logged in to post a comment.