Produkty zewnętrzne

Śniadaniowy trading – strategia

Wygodna, 100% mechaniczna strategia, oparta na punktach przebicia (breakouts). Wystarczy 10 minut dziennie.