Regulamin

Regulamin

Wymaga się, aby wszyscy użytkownicy stosowali się do poniższych zasad:

– zakaz używania obraźliwego języka lub publikowania materiałów, które mogłyby być obraźliwe dla innych użytkowników
– zakaz umieszczania bezsensownych postów i/lub komentarzy
– zakaz podejmowania nielegalnych działań

– zakaz spamowania

– zakaz kopiowania całych artykułów lub indywidualnych treści z innych stron
– obowiązkowo w każdej sytuacji należy stosować zdrowy rozsądek.

Użytkownicy mają obowiązek upewnić się, że publikując jakiekolwiek treści lub materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Użytkownicy nie mogą wykorzystywać przedmiotowej strony www, jako medium reklamowego dla jakichkolwiek produktów czy usług.

Użytkownicy nie mogą kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, sprzedawać, tworzyć, innych utworów w oparciu o treści, materiały, czy produkty udostępnione na niniejszej stronie www. Użytkownicy nie mogą upowszechniać w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści zawartych na stronie bez zgody Autorów.

Autorzy mają prawo usuwać i modyfikować lub zmieniać lokalizację wszelkich udostępnionych przez nich, korzystających lub użytkowników treści, materiałów lub produktów w dowolny sposób i bez podawania powodu.

Autorzy zastrzegają też sobie możliwość anulowania lub ograniczenia praw członkowskich użytkowników w dowolnym momencie i bez konieczności podania uzasadnienia swojej decyzji.

Korzystając z niniejszej strony www akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przyjmujesz do wiadomości postanowienia  Polityki odpowiedzialności. Akceptujesz też prawo Autorów do ograniczenia lub anulowania dowolnych praw użytkowników w dowolnym momencie.

Polityka odpowiedzialności

Wszelkie treści i materiały zamieszczane na tej stronie są wyłącznie wyrażeniem opinii jej Autorów lub odwiedzających. Ze względu na charakter strony www Autorzy nie mają możliwości weryfikacji ich prawdziwości i prawidłowości.

Autorzy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, czy prawidłowość treści i materiałów udostępnianych na niniejszej stronie, jak też za działanie samej strony, czy wszelkich strategii, systemów, czy produktów tu udostępnianych. Każdy z korzystających z udostępnionych treści, materiałów, czy produktów korzysta z nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony www powinna osobiście ocenić ryzyko związane z wykorzystywaniem zamieszczanych tu treści, materiałów i produktów oraz zasięgnąć opinii eksperta w zakresie tychże treści, materiałów i produktów przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, czy tez innych.

Wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o treści, materiały, czy produkty udostępniane na niniejszej stronie www, bez względu na to czego dotyczą podejmowane są na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność podejmującego te decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za te decyzje, ani ich skutki.

Niniejsza strona www zawiera przekierowania do innych stron www, które nie są nasza własnością i/lub pozostają poza nasza kontrolą. Przekierowanie te maja na celu służyć wyłącznie wygodzie korzystających z niniejszej strony www i jej Autorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystania ze stron www, na które użytkownik jest przekierowywany, ani za treści, materiały, czy produkty udostępniane na tych stronach.

Jeśli nie akceptujesz postanowień Regulaminu lub niniejszej Polityki odpowiedzialności nie powinieneś korzystać z niniejszej strony www.

Ostrzeżenie o ryzyku

Gran a jakimkolwiek rynku inwestycyjnym jest działalnością spekulacyjna I wiąże się z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy powinni wykorzystywać w działalności inwestycyjnej wyłącznie kapitał, na którego utratę mogą sobie pozwolić. Inwestorzy muszą w pełni rozumieć ryzyko związane z wszelka działalnością inwestycyjna i to ryzyko akceptować. Wszystkie treści, materiały czy produkty udostępniane na niniejszej stronie mają stanowić wyłącznie źródło ogólnych informacji i nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako rekomendacja stanowiąca podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych, czy jakichkolwiek innych.

Żadna osoba fizyczna, ani prawna nie powinna treści, materiałów, czy produktów udostępnionych na niniejszej stronie www wykorzystywać, ani rozpowszechniać w żadnym kraju, gdzie ich wykorzystanie lub rozpowszechnianie jest sprzeczne z prawami w tym kraju obowiązującymi lub, w którym obowiązujące prawo nakładałoby na Autorów jakikolwiek obowiązek rejestracyjny.

Treści, materiały i produkty udostępniane na niniejszej stronie www powstały przy dochowaniu należytej staranności jednakże Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, braki, czy błędy, jeśli takie występują.

Każda osoba lub podmiot korzystający z treści, materiałów, czy produktów udostępnionych na niniejszej stronie www przyjmuje do wiadomości powyższe informacje oraz akceptuje powyższe zastrzeżenia. Akceptuje też fakt, że Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek finansowy powstały bezpośrednio lub pośrednio na skutek wykorzystania przedmiotowych treści, materiałów, czy produktów.

Polityka prywatności

Autorzy niniejszej strony www dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe użytkowników niniejszej strony www. Zdajemy sobie sprawę, że korzystający z niniejszej strony www mają prawo oczekiwać, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek celu niezgodnym z ich zamierzeniami i, że nie zostaną bez ich zgody przekazane osobom lub podmiotom trzecim.

Autorzy niniejszej strony www nie będą udostępniać, sprzedawać czy ujawniać danych użytkowników osobom lub podmiotom trzecim (poza wyjątkami wskazanymi poniżej).

Autorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania danych osobowych w następujących celach:
– przesyłania informacji lub powiadomień w zakresie w jakim użytkownicy wyrazili na to zgodę;

– przesyłania informacji i powiadomień o zmianach dokonanych w usługach lub produktach, z których użytkownicy korzystają.

Ponieważ jesteśmy podmiotem prawa międzynarodowego, państwowego I lokalnego, jak każdy inny podmiot możemy być zobowiązani prawem do ujawnienia danych osobowych i innych dotyczących naszych użytkowników przez uprawnione do tego organy władzy (np. na podstawie nakazu sądowego).

Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za bezprawne pozyskanie naszych danych przez hakerów, czy inne podmioty działające nielegalnie. Jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że ryzyko takiego działania jest w tym przypadku nie większe, niż w przypadku każdej innej działalności tego typu.

Niniejsza polityka prywatności pozostaje według naszej najlepszej wiedzy w zgodzie z uregulowaniami prawnymi Unii Europejskiej I Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.